Hvem er jeg?

Strømnes Ernæring drives av Marthe Strømnes. Jeg er utdannet klinisk ernæringsfysiolog (KEF) ved Universitetet i Oslo. For tiden jobber jeg på poliklinikk og med inneliggende pasienter ved Sykehuset i Vestfold.

En KEF er en fagperson som er autorisert av Helsedirektoratet til å praktisere ernæringsveiledning. For å kunne benytte seg av den beskyttede tittelen klinisk ernæringsfysiolog må man ha fullført en mastergrad. Utdannelsen tar for seg medisinsk basiskunnskap om hvordan kroppen er bygget opp og fungerer på celle- og vevsnivå. Videre har en KEF kunnskap om matvarenes oppbygning og næringsinnhold, og hvordan ulike næringsstoffer påvirker kropp og helse. En KEF kan utføre ernæringsutredning, kartlegge behov og gi veiledning for å forebygge og behandle sykdom relatert til ernæring (for eksempel mage-/tarmsykdom, overvekt/fedme, kreft, hjerte-/karsykdom og allergier). Du finner blant annet KEFer på sykehus, i kommunen, i forskningsmiljø, om ansatt i offentlige helsemyndigheter, innen idrett og i privat praksis. Du kan være trygg på at all informasjon som formidles av en KEF er basert på solid forskning.

Jeg er opptatt av å fremme god helse og matglede gjennom vanlig sunn mat, med utgangspunkt i Helsedirektoratets anbefalinger. Å spise sunt og næringsrikt skal ikke være vanskelig! Med enkle verktøy og realistiske planer vil jeg hjelpe deg å nå dine mål.

Funksjonelle mage-/tarmsykdommer og lav-FODMAP dietten er et fagområde der jeg har spesielt stor interesse og kompetanse. Jeg er sertifisert Monash FODMAP trained dietitian etter å ha fullført deres nettkurs om IBS og FODMAP. Monash er ledende innen forskning på nettopp dette fagområdet. I tillegg har jeg selv IBS og har fulgt lav-FODMAP dietten i flere år. Ønsker du veiledning for å redusere mage-/tarmplager og samtidig unngå unødvendig restriktivt kosthold er jeg rett person til å hjelpe deg!